header

Kinderboek schrijven… makkelijk?

Elke maand bespreekt Licht op Lezen enkele tientallen boeken. De keuze is willekeurig. Het boek wordt als leesexemplaar toegezonden door een uitgever, het is een boek dat de redacteur prikkelt om te lezen, het kan een manuscript zijn van een schrijver die in het blad aan het woord komt, of dat bij een thema hoort.
Vandaag de dag kan iedereen die een kinderboek schrijft dat ook uitgeven. Het gevolg is een vloed aan kinderboeken die matig tot slecht geschreven zijn, waar geen goede redactie overheen is gegaan en die niets toevoegen aan alles wat al bestaat.

Kaf en koren

Niet iedereen weet zomaar hoe je een kinderboek schrijft. Je hebt met een doelgroep te maken waar jezelf niet toe behoort. Dat vergt, naast schrijftalent, inleving en begrip. Je kunt natuurlijk het boek schrijven dat je als kind altijd had willen lezen, maar wanneer je niet thuis bent in het bestaande boekenaanbod, weet je niet of het niet al lang bestaat. Een uitgever van kinderboeken kijkt ook naar het werk van zijn collega’s. Die weet wat er is en kent de eisen die je aan een goed kinderboek moet stellen. Voor veel schrijvers van kinderboeken is het moeilijk te accepteren dat een uitgever hun boek afwijst en ze gaan daarom op zoek naar andere uitgeefmogelijkheden.

Licht op Lezen probeert de kaf van het koren te scheiden, maar vindt het ook interessant om zo nu en dan een jeugdboekenschrijver die buiten het uitgeverspad wandelt nader te belichten. Het kan daardoor voorkomen dat in Licht op Lezen een boek besproken wordt dat niet aan de eisen van een goed kinderboek voldoet, maar dat om andere redenen interessant is om te bekijken. De meeste besproken boeken zullen echter uitgegeven zijn door een reguliere kinderboekenuitgeverij omdat de praktijk uitwijst dat die nog steeds onontbeerlijk zijn om de kwaliteit te waarborgen. Een goed kinderboek schrijven is niet gemakkelijk.

geeft graag een podium aan mensen die heel goed kinderboeken kunnen schrijven.

[monetize id=”2″]

Licht op Lezen